Popis akce SFUMATO® – SPLÝVAVÉ ČTENÍ ® aneb LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

PROGRAMY AKREDITOVANÉ u MŠMT ČR – č. 385/2018-1-3


1. Název vzdělávací akce:
SFUMATO® – SPLÝVAVÉ ČTENÍ ® aneb LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

2. Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ METODIKA ČTENÍ SFUMATO

Cíl : Získání přesných technických základů čtení

Obsah:
Jednou z předností využití techniky Splývavého čtení a metodických kroků Sfumata je v tom, že žáci s dyslektickými projevy se mohou plně začlenit do vyučovacího procesu s ostatními žáky.

A) ČTENÍ
 • Nedostatky a špatné návyky – vznik v jednotlivých metodikách (práce s "chybou")
 • Princip dlouhé expozice hlásky a její zkracování přes tlačená písmena (hlásky s větším energetickým potenciálem)
 • Dokonalá analýza a syntéza zraku a sluchu, činnostní výchova, levopravá orientace, orientace v rovině a řádku (práce s destičkami a písmeny)
 • Obrazy zrakové a sluchové – vytváření, vyvolávání, dokreslování


B) ČTENÍ x PSANÍ
 • Závislost správného výsledku na správném tvoření tónů a zvuků, jejich propojování
 • Intonační vývoj
 • Uvolňovací cviky spojené s výtvarným projevem – zautomatizování pohybu ruky při psaní, použití výtvarné techniky (stín x světlo), práce zápěstí při hře s "metličkou" (rytmický buben)


C) APLIKACE METODY „SFUMATO“
 • Aplikace metody ve speciálním základním školství
 • Ukázky (porovnání) výsledků ve čtení vyučovanému konvenčními metodami a metodou „SFUMATO“


D) TVOŘIVÉ PSANÍ A PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ VE SLOHU
 • Vnímání významu slov a lexikologie
 • Vztahy literárního rozboru a výuky ve slohu
 • Způsoby rozboru dětské umělecké literatury a práce s ní


E) INTERPRETACE A DRAMATIZACE TEXTU
 • Atributy správné interpretace (metoda protikladů)
 • Obměněná reprodukce, rozvíjení děje
 • Typizace postav a jejich obohacování
 • Praktický výcvik – etudy na dané téma
        LOUTKA A EKOLOGIE
 • Uvedení do loutkového divadla hraného dětmi
 • Materiál, hmota jako inspirace pro vytvoření představení
 • Dotvoření loutek a krátkého scénického příběhu k prezentaci


F) TĚLO JAKO NÁSTROJ HERCE
 • Navazování kontaktu
 • Vyjádření vnitřních pocitů
 • Dynamika projevu
 • Moderní taneční výraz – rytmické vyjádření


PŘÍKLAD HARMONOGRAMU DNE

 • tři nebo čtyři vyučovací bloky (9.00 - 18.00)
 • volný večerní program (neděle, úterý, středa) & konzultace (čtvrtek, pátek)
 • můžete se těšit na šest vyučujících a na tlumočníka (do polštiny)

- vytisknout -