Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
        :: nabídka


Vítejte na stránkách ABC Music v.o.s.,
instituce akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 5363/2018-1Činnost naší vzdělávací instituce zahrnuje:


SEMINÁŘE

LETNÍ ŠKOLU pro PEDAGOGY      


SFUMATO® – SPLÝVAVÉ ČTENÍ® aneb LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
PROGRAMY AKREDITOVANÉ u MŠMT ČR – č. 385/2018-1-3


Obsah:
Jednou z předností využití techniky Splývavého čtení a metodických kroků Sfumata je v tom, že žáci s dyslektickými projevy se mohou plně začlenit do vyučovacího procesu s ostatními žáky.

Cíl: Získání přesných technických základů čtení

Cena: CZK 6000 / EUR 222
celkem 32 vyučovacích hodin - v ceně oběd, cena nezahrnuje ubytování


Semináře i Letní Školu lze hradit z ŠABLON a z dotací MAS (místní akční skupiny) na čtenářskou gramotnost a inkluzi.

» TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ

» POPIS AKCE

» ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKAVYUČOVACÍ POMŮCKY

UČEBNICE

CENTRUM pro NÁPRAVU ČTENÍ


KONFERENCE


KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE SK

PROJEKTY


VÝCHOVU LEKTORŮ a/nebo KOORDINÁTORŮ

VYDAVATELSTVÍ a NAKLADATELSTVÍCopyright © 2018 ABC Music v.o.s. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.