POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...

        :: oznámení a média

01.01.2006 | 2006 - SGI

DÔLEŽITÉ JE, ŽE DETI SA PRESTALI DELIŤ NA SKUPINKY ČI UŽ PODĽA
PÔVODU, VÁŽNOSTI ICH HENDIKEPU ALEBO PODĽA ČASTÍ, ODKIAĽ
POCHÁDZAJÚ. DNES SÚ UŽ VŠETCI SEBEROVNÍ, ZDRAVÉ I POSTIHNUTÉ
DETI BEZ ROZDIELU ICH FARBY POKOŽKY ČI PROSTREDIA, V AKOM
VYRASTAJÚ. NA STRETNUTIACH, NO I MIMO NICH TVORIA JEDEN TÍM.
PROJEKT ARTETERAPIE NIE JE LEN O UMENÍ, ALE PREDOVŠETKÝM
O ĽUDSKOSTI, TOLERANCII A ÚCTY JEDNÉHO VOČI DRUHÉMU

Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.