POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...

        :: oznámení a média

30.10.2018 | 2018 - Senát České Republiky

U příležitosti 25. výročí metodiky Sfumato v českém školství přijměte pozvání na výstavu dětských ilustrací, žáků prvních až čtvrtých ročníků základních škol, které se učí číst a psát technikou Sfumato. Výstava se koná pod záštitou paní senátorky Zdeňky Hamousové s názvem: Sfumato – metodika čtení a psaní v obrazech.

Vernisáž výstavy se uskuteční v prostorách Předsálí Jednacího sálu Senátu PČR, vstup z Valdštejnské ulice, vchod recepce A, vstup na pozvánku + OP, dne 27.11.2018 od 17.00 hodin. Zahájíme hudebním programem - Leona Gyöngyösi, zpěv.Sfumato  – metodika čtení a psaní v obrazech

Sfumato  – metodika čtení a psaní v obrazech


Mária Navrátilová je autorkou metodiky Sfumato (Splývavé čtení) a současně ředitelkou vzdělávacího a didaktického institutu ABC Music v.o.s. Na počátku své pětačtyřicetileté praxe v oboru pedagogiky působila jako učitelka zpěvu, která naučila zpívat i děti, které zpívat neuměly.

Už v tu dobu začala testovat své učební metody založené na komplexnosti a individuálním přístupu k dětem a aplikovat je do praxe. Jednu z nich – Splývavé čtení – aplikovala na prvním stupni ZŠ, aby dokázala její přínosy v oblasti elementární čtenářské gramotnosti.

Proto v té době založila také projekt ABC Music, který se stal jediným nositelem a šiřitelem know-how dnes uznávané a rovnoprávné čtecí techniky Sfumato© – Splývavé čtení.

ABC Music byla jako první soukromá ZŠ svého druhu v ČR i na Slovensku založena primárně za účelem podpory inkluzivního vzdělávání u nás i ve světě. Mária Navrátilová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, kde obhájila doktorandský titul. Pedagogice se věnuje celý svůj život z pozice učitele, poradce i lektora. Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a úspěšně se věnuje také procesu reedukace těch nejzávažnějších případů špatně čtoucích dětí z celé Evropy. Ve své pedagogické praxi rovněž uplatňuje své znalosti z oblasti režie muzikálových pořadů, hry na hudební nástroj, zpěvu a dramatizace pořadů. V současné době se věnuje zejména své roli lektora a pedagoga. Vystupuje rovněž jako bojovnice za práva dětí naučit se číst bez chyb a s porozuměním.

Ve spolupráci se zástupci ZŠ, vybranými akademiky a lidmi z veřejné sféry prosazuje rovný přístup ke vzdělávání a apeluje na zavedení titulu elementaristy-specialisty, odborníka na výuku čtenářské gramotnosti, v českém školství. Mária Navrátilová je členkou řady organizací včetně České pedagogické společnosti a České společnosti „Dyslexie“. V minulosti byla ve finále prvního ročníku ankety „Zlatý Ámos“. Je rovněž autorkou řady publikací a učebních pomůcek pro výcvik metody Sfumato. Hovoří česky a slovensky.

Výtvarný prvek je při nácviku čtení a psaní velmi důležitý. Uvolňovací psací cvičení jsou propojena s výtvarnou výchovou, proto jsou nazývána „Psaní ve výtvarné výchově“. Dítě se připravuje na psací proces a zároveň rozvíjí estetické vnímání, zdokonaluje grafický projev, pracuje s plochou i detailem. Současně se učí i výtvarnou techniku „světlo a stín“ tzv. stínování. Nyní máte jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku Sfumata a ocenit výtvory dětí – jejich fantazii, snažení a píli,“ uvádí autorka metodiky Mária Navrátilová, která se osobně zúčastní zahájení vernisáže.

Výstava potrvá od 27. 11. do 3. 12. 2018Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.