POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...
        :: Nápravný program
Nápravný program Sfumato®
(Splývavé čtení®)

 
Instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: 5363/2018-1
PROGRAMY AKREDITOVANÉ u MŠMT ČR – č. 385/2018-1-3

LEKCE TRVÁ 4 VYUČOVACÍ HODINY
+ konzultace s rodičem


» Ceník:
Individuální výuka: 1 žák
Konzultace (on-line, mobilem): 1000 Kč/hod.
Diagnostika: 1500 Kč (1,5 hod.)
Výuka: 4000 Kč (1 lekce = 4 vyučovací hodiny + konzultace s rodičem)
Písemné vypracování odborného posudku pro školu, PPP, apod.: 2000 Kč


» Podmínky přihlášení do nápravného programu:
 1. Přihláška do nápravného programu
 2. Po dobu realizace nového čtecího návyku, žák musí být ve škole vyvázán ze čtení a psaní ve všech předmětech, uzavření smlouvy (ABC MUSIC se školou a zákonným zástupcem).
 3. Rodič musí být proškolen – viz účast na základním školení
 4. Poskytnout zprávu z PPP
 5. Popis problému dítěte: ve čtení, v psaní, jakou má logopedickou vadu nebo jiné potíže.
 6. Poslat videozáznam čtení a psaní v rozsahu max. 2 minut z každého procesu úschovnou: www.uschovna.cz na info@abcmusic.cz
  • ČTENÍ: natáčíte naproti dítěti zblízka tak, aby byl jasně patrný text. Dítě čtené ukazuje prstem. Použijete text, který dítě ještě nečetlo (neznámý).
  • PSANÍ: rodič dítěti diktuje a dítě píše, jak je zvyklé.
 7. Přinést se sebou na diagnostiku sešity z ČJ – opisy, přepisy, diktáty od 1. ročníku ZŠ (pokud jsou k dispozici).
 8. Na lekce si žák přinese svačinu a přezůvky.
 9. Pokud lektor (reedukant) bude jezdit za žákem, zákonný zástupce (rodič) uhradí přímo reedukantovi náklady za cestu.


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

VÍCE INFORMACÍ
» Kontakt - více informací:

Mgr. Hana Dyntarová
tel. číslo: +420 737 119 261
e-mail: info@abcmusic.cz


Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.