POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...

        :: oznámení a média

07.01.2019 | 2019 - Noviny Prahy 2

Jak učit děti správně číst?
autor: Martina Klapalová | kategorie: článek

Jak naučit děti správně číst, životní téma Márie Navrátilové

Co má společného hudba a výuka čtení? Možná víc, než se na první pohled zdá. Jak dokládá učební metoda Sfumato (Splývavé čtení), právě zvuk může být tím prvkem, který sbližuje zpěváka či instrumentalistu s prvňáčkem.

Autorkou tohoto unikátního projektu, který je v našem školství zakořeněn již přes dvacet pět let, je PaedDr. Mária Navrátilová z Prahy 2, která za něj vloni na podzim získala Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR. Původně operetní zpěvačka a poté také učitelka hry na klavír a zpěvu se před 45 lety rozhodla, že začne pomáhat dětem, kterým čtení a psaní dělá potíže. Ještě před aplikací této metody v českém školství nejprve sama Sfumato ve své praxi využívala jedenáct let. Poprvé se metoda Splývavého čtení objevila ve školní výuce v 90. letech minulého století.

Současná praxe v základních školách je taková, že si kantor může vybrat ze čtyř způsobů výuky čtení – globální, slabikotvorné, genetické a Sfumato.

„Není správné, když o Sfumatu někdo hovoří jako o alternativě ve smyslu jakéhosi doplňku vyučování. Je to jedna z možností,“ říká Mária Navrátilová, která je přesvědčena o tom, že tato metoda pomáhá zlepšit gramotnost žáků. A to nejen těch se specifickými poruchami učení nebo dětí z dvojjazyčných rodin. K tomu je ale zapotřebí především odstranit různé předsudky ze strany rodičů či učitelů typu „kdo čte rychle, je dobrý čtenář.“

V sídle vzdělávacího a didaktického institutu ABC Music v Praze 4, kde Mária Navrátilová realizuje kurzy Sfumata, je školní tabule krásně popsaná písmeny. Zdejší čtecí „abeceda“ však nezačíná samohláskami, které se dětem zpočátku často pletou, nýbrž písmeny O, S, B, jež jsou z hlediska zrakového a sluchového rozlišování v největším kontrastu, jsou tedy dobře rozlišitelné. Zároveň se zohledňuje i správná výslovnost.

Sfumato má přitom jednu obrovskou přednost – při čtení učí děti správně intonovat, takže na popsání této metody bychom namísto tabule potřebovali spíše notovou osnovu. „Lidská řeč je zpívavá,“ říká Mária Navrátilová a názorně předvádí, že třeba samohláska „O“ se dá vyslovit na několik různých způsobů. Dítě, které čte splývavě, vlastně intonuje libovolně dlouhou dobu, čímž získá čas periferně vidět a načítat následující písmeno a porozumět mu. Žádné stresující pauzy ve čtení, ale přirozený způsob vázání textu.

Mária Navrátilová přitom o dětech často hovoří jako o nepopsaném listu, tedy příměrem Platona jako o „tabula rasa“, kdy nesprávným přístupem lze mnohé rychle pokazit, což se následně s velkými obtížemi odstraňuje.

V současné době autorka metody Sfumato usiluje o to, aby bylo možné absolvovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti v rámci postgraduálního studia na vysokých školách. A jejím velkým přáním je, aby sídlo ABC Music bylo možné přenést někam na území Prahy 2, která ji zcela okouzlila.

Text a foto: kla
Klapalová, M. (2019) Jak učit děti správně číst, životní téma Márie Navrátilové. Noviny Prahy 2, 21 (1), s. 8. Praha: ÚMČ Praha 2.


Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.