Aladinova čarovná lampa

Aladinova čarovná lampa - kniha, učebnice, písanka a maľovanka

 

 

Aladinova čarovná lampa

... vianočný darček pre všetky deti,

ale so zápletkou!

 

limitovaná edícia pre školy

 

Objednať knihu »

 O knihe


Aladinova čarovná lampa

 

Vitajte na stránkach publikácie Aladinova čarovná lampa. Ako už z názvu vyznieva, ide o knižku pre deti. Je to však kniha nezvyčajná, pretože obsahuje tiež elementy (funkcie a výhody) učebnice, písanky a maľovanky. Okrem rozprávky totiž v knihe nájdete ďalšie tri hlavné časti: úlohy vo forme otázok a úvah, dramatizáciu a scenár.

S touto netradičnou koncepciou bude učiteľ schopný materiál nielen predniesť, ale i uchopiť myšlienku tak, aby sa žiak dokázal zoznámiť s postavami a vcítiť sa do nich, čo mu umožní lepšie porozumenie čítaného textu, a v neposlednom rade zmotivovať žiaka k lepšiemu vzťahu ku knihe ako takej.

Siahodlhý písomný opis knižky a jej predností je ale na čítanie nudný a zrejme by ho v dnešnej dobe plnej zhonu a moderných technológií ani nikto nedočítal do konca, a preto, aby sme „držali krok“, sme pre vás – učiteľov, vychovávateľov a rodičov – pripravili stručné video, ktoré vám publikáciu nielen objasní a znázorní, ale aj priblíži názory na ňu zo strany pedagóga i žiaka.

 

Krátky spot o knihe

 

Prečo knihu ako darček, a navyše so zápletkou?

Teraz je vhodné vysvetliť, čo sa skrýva v tom, že ide o darček so zápletkou. Darček ako taký, najmä vianočný, nie je nič zvláštne. Väčšinu rodičov, ale aj učiteľov, možno prekvapí fakt, ktorý zistila Česká školská inšpekcia (ČŠI) minulý rok, a to pri svojej inšpekčnej činnosti zameranej na rozvoj čitateľskej, matematickej a sociálnej gramotnosti na základných a stredných školách v školskom roku 2015/16. Prekvapil totiž aj nás, vzdelávací a didaktický inštitút špecializujúci sa na čitateľskú gramotnosť. Dovoľte nám citovať pár zaujímavostí zo zverejnenej tematickej správy ČŠI z 25. novembra 2016, konkrétne zo žiackej ankety:


Hodnotenie čítania na hodinách
OTÁZKA: Zamysli sa nad čítaním na hodinách českého jazyka a literatúry.
ODPOVEĎ: Učiteľ mi dáva čítať zaujímavé veci. (51 %)
ODPOVEĎ: Pri čítaní myslím na niečo iné. (41 %)


Sebahodnotenie
OTÁZKA: Ako ti ide čítanie??
ODPOVEĎ: Keď je kniha zaujímavá, je mi jedno, ako je ťažká na čítanie. (85 %)


Vzťah k čítaniu
OTÁZKA: Čo si myslíš o čítaní?
ODPOVEĎ: Mal / a by som radosť, keby mi niekto dal knihu ako darček. (69 %)


Uvedené percentuálne hodnoty hovoria samé za seba, a preto väčšinu z vás neprekvapí, že jedným z odporúčaní ČŠI v uvedenej tematickej správe je „podporovať pedagógov vo využívaní efektívnych metód a stratégií umožňujúcich rozvoj čitateľskej gramotnosti a posilňovať pozitívny vzťah žiakov k čítaniu“.

Toto odporúčanie je samozrejme dôležité aj z iných dôvodov, než akými sú výsledky žiackej ankety. Na medzinárodnej konferencii „Počiatočné čítanie: čítam a stávam sa čitateľom (Cesty prepojenia výskumu a praxe)“ organizované Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe v septembri 2014 sme sa od vedcov dozvedeli, že od roku 2004 došlo k nárastu počtu detí so ŠPU (špecifickými poruchami učenia – napr. dyslexia) z 3–4 % na 10–12 % a že približne polovica detí v Českej republike číta bez porozumenia.

 

No ale čo tá zápletka, pýtate sa?

Vedeli, či tušili ste, že väčšina detí si želá knihu ako darček? Dajte im ako darček Aladinovu čarovnú lampu, ale až na konci januára, a to pri príležitosti odovzdávaní polročného vysvedčenia. Žiačik si príde k tabuli pre vysvedčenie a spolu s ním dostane od pani učiteľky či pána učiteľa túto knižku, alebo si darčeky môžete rozdať neskôr a možno budete mať hneď v ten slávnostný deň trochu času aj chuť si rozprávku spolu prečítať. Alebo ju necháte deťom k prečítaniu doma cez prázdniny – je len na vás, ako si to sami zorganizujete.

Výhodou tejto knihy – ktorej jazyk lahodí uchu, ilustrácie oku a obsah pohladí dušu – je tiež to, že sme jej rozmer urobili zámerne pre túto príležitosť – tj. je trochu väčšia ako vlastné vysvedčenie, aby si ho deti mohli do knižky bezpečne uložiť ako do školských dosiek. Samozrejme že táto „zápletka“ bude pre školy predstavovať menšie starosti – pôjde nielen o to, ako sa s rodičmi dohodnúť na zakúpení januárového darčeku v predvianočnom období, ale urobiť tak so všetkými rodičmi, pretože pochopiteľne nemôže nastať situácia, keď darček dostane napríklad len polovica triedy, pretože ostatní rodičia neboli ochotní ho zakúpiť. Učitelia sa teda medzi sebou musia dohodnúť na jednotnom postupe v školách a následne aj s rodičmi. K tomu vám, pevne veríme, dopomôže nielen vyššie uvedené video o knižke, ale aj jej recenzia od renomovanej umeleckej osobnosti (viďte nižšie), vrátane týchto internetových stránok.

Po prázdninách, v priebehu druhého polroka, potom učitelia môžu knižku využiť ako jednu z aktivít na vyučovanie čítania s porozumením, na čítanie so správnou intonáciou, čítanie s prednesom alebo na prípravu divadelného predstavenia na koniec školského roka atď. Tu si dovolíme zakončiť výstižným citátom z rozhovoru s pánom profesorom Jaroslavom Provazníkom z Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU): „Tým, že žiaci majú príležitosť podieľať sa na tvorbe inscenácie, učia sa pracovať v tíme na spoločnom diele a učia sa dokončovať prácu, získavajú povedomie o tom, čo je to kompozícia, prenikajú do zákonitostí výstavby divadelného tvaru, spoznávajú praktickou činnosťou, ako funguje divadlo, aké prostriedky používa, ako vzniká javisková postava, majú príležitosť k hlbšiemu porozumeniu umeleckého textu a – v prípade, že sa skupina a učiteľ rozhodnú, že svoju inscenáciu predvedú ostatným – učia sa vystupovať na verejnosti, prekonávať zábrany, zvládať trému, prevziať zodpovednosť za zverený úsek práce, niesť zodpovednosť za spoločné dielo a ideálne tiež reflektovať svoju prácu a prácu druhých. Čo sú všetko schopnosti a zručnosti, ktoré sú pre život viac ako užitočné.“ 1


1 Rodriguezová, V. (2014) Dramatická výchova má ve škole své místo. Komenský, 138 (3), pp. 5–9. Brno: MU. ISSN 0323-0449.

 

Prečo ide o limitovanú edíciu?

Tomu tak je z niekoľkých dôvodov, ale tie hlavné sú:

  • vydavateľstvo a nakladateľstvo pre nás predstavujú vedľajšiu činnosť (a preto sme schopní knižku vydať iba v takom náklade, o aký bude zo strany škôl záujem);
  • spotrebiteľ si často neuvedomuje, že pri tlači kníh sa vždy musí počítať s určitým percentom nepodarkovosti, ktorú ani prísne výstupné kontroly nie sú schopné 100 % odstrániť, čo pre vydavateľstvo vo výsledku znamená finančne náročný proces reklamácie;
  • v neposlednom rade aj preto, že z hľadiska distribúcie by bol individuálny predaj tejto knižky pre tak nárazovú akciu (= polročné vysvedčenie) kapacitne neúnosný, nezvládnuteľný a predstavoval by jej značné cenové navýšenie; už mnoho rokov používame určitý model distribúcie učebníc do škôl, ktorý je osvedčený (a tým, že knižku ponúkame priamo školám, vynecháme sprostredkovateľa, čím sa vyhneme jej ďalšiemu zbytočnému predraženiu).

 

Objednať knihu »

 


Recenzia knihy

 

Zdeněk Zelenka

scenárista a režisér

viac informácií »

 

Svoj prvý film, ktorý bol určený výhradne detskému publiku, som natočil v roku 1985 a musím povedať, že vtedy som ani netušil, do akej špecifickej oblasti tvorby vstupujem. Už pri písaní scenára som si uvedomil, že dieťa nie je malý dospelý a že je nutné sa s ním rozprávať cez umelecké dielo iným spôsobom ako s divákom o generáciu či generácie starším. Bol som preto veľmi zvedavý, ako si s touto špecifickou diskusiou poradia autori projektu Aladinova čarovná lampa, ktorý, ako som skoro pochopil, nie je určený len k pasívnemu vnímaniu, ale predpokladá i aktívnu účasť dieťaťa. Za veľmi sympatický a potrebný považujem už samotný nápad primäť dieťa, aby prostredníctvom tohto projektu aspoň na čas opustilo svet pasívneho vnímania reality, teda svet, v ktorom komunikuje s ostatnými ľuďmi predovšetkým cez obrazovku počítača či malého displeja mobilného telefónu, svet, kde kontakt i s jeho vrstovníkmi prebieha najmä cez SMS či najrôznejšie sociálne siete. Je to paradoxné, ale v dobe, v ktorej má technika výrazne pomáhať komunikácii medzi ľuďmi, žijú ľudia a deti obzvlášť čím ďalej viac v spoločenskej izolácii, osamotení. Vzhľadom k tejto situácii považujem teda túžbu autorov publikácie po návrate dieťaťa k hravosti, pocitu spolužitia s ostatnými a v neposlednom rade k znovu oživeniu nádherného sveta fantázie v detskej mysli za úžasnú, potrebnú a hlavne veľmi originálnu.

 

 

Aladinova čarovná lampa     Recenzia – tlačová verzia (.pdf)

 


Fotogaléria – ukážky z knihy

 

Kniha Aladinova čarovná lampa je bohato doplnená obrázkami od ilustrátorky Ruixi Guo. Formát knihy je väčší A4; papier je tuhší, recyklovaný, v prírodnej farbe, so stopercentným podielom druhotnej vlákniny; väzba je šitá, tvrdá, nepoškriabateľný povrch; váha cirka 550g.

 

Aladinova čarovná lampa Aladinova čarovná lampa Aladinova čarovná lampa Aladinova čarovná lampa

 

Objednať knihu »

 


Objednávka

 

Školy by sme tu radi upozornili, že aby nám tlačiareň bola schopná vyhovieť (lebo z dôvodu januárovej distribúcie musí byť celý náklad vytlačený už pred vianočnými sviatkami),

objednávky od škôl musíme dostať najneskôr
do nedele 3. decembra 2017


a každá objednávka musí byť zaslaná pomocou on-line objednávkového formulára. Po zaslaní objednávky do pondelka 20. novembra vám bude automaticky vygenerovaná faktúra so štandardnou splatnosťou do 4 týždňov; po 20. novembri budú automaticky generované faktúry so splatnosťou najneskôr do pondelka 18. decembra 2017.

Balné a poštovné je zdarma.

CZ & SK – minimálna objednávka je 25 kusov.

Zvyšok sveta – minimálna objednávka je 50 kusov.

 

Odporúčanie školám
Toto odporúčanie je vhodné najmä pre školy menšie (ako málotriedky) – vzhľadom k distribučným nákladom (balné, poštovné, reklamácie) na tieto (ale aj ostatné) školy apelujeme, aby sa pri menších objednávkach spojili s inou školou (alebo i viacerými školami) v blízkom okolí. Keď si spojíte svoju objednávku s objednávkou inej školy, vašej spriatelenej, dostanete množstvovú zľavu (viď tabuľka nižšie).

Vďaka množstvovej zľave bude výrazne nižšia cena publikácie výhodná pre rodičov žiakov s horším sociálno-ekonomickým zázemím. Podľa výsledkov štúdie OECD z roku 2012 je u takých žiakov dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že sa im vo vzdelávacom procese, pri napĺňaní vlastného vzdelávacieho potenciálu, bude dariť horšie ako ostatným. Dúfame preto, že v takýchto prípadoch budú riaditelia škôl ústretoví a v rámci možností školy takým žiakom aspoň čiastočne finančne pomôžu, aby aj tieto deti boli ocenené darčekom na vysvedčenie.

Bonus! Ako poďakovanie za vašu objednávku Aladinovej čarovnej lampy, aj za všetko úsilie s tým spojené, dostanete od nás totožnú zľavu pre objednávku učebnej pomôcky Tabuľky s písmenami, ktorá bude platná až do konca tohto školského roka, teda 30. júna 2018; tj. ak si objedná škola napríklad 400 kusov, dostane zľavu 40 % nielen na knihu, ale aj na nevyhnutnú učebnú pomôcku (a to do rovnakého počtu kusov!) pre prváčikov na ďalší školský rok.

Extra bonus! Navyše budete môcť túto zľavu kombinovať aj s inými zľavami, ktoré môžu byť v tú dobu pre učebné pomôcky na našom webe platné.

 


Aladinova čarovná lampa

Aladinova čarovná lampa

Napísali PaedDr. Mária Navrátilová a MgA. Martin Sochor, Ph.D.
Ilustrovala Ruixi Guo.
Do slovenčiny preložila PaedDr. Ingrid Čierna.
Redigovali Mgr. Monika Jiskrová, Peter Newman, MEd, Mgr. Tereza Pavézková a PhDr. Jiří Pešička.
Odborné konzultácie poskytli prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., a prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Jazykovú kontrolu urobil doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Recenzoval režisér Zdeněk Zelenka.

ISBN: 978-80-87722-12-1
Formát: väčšia A4
Váha: cirka 550g
Papier: tuhší, recyklovaný, v prírodnej farbe, so stopercentným podielom druhotnej vlákniny
Väzba: šitá, tvrdá, nepoškriabateľný povrch (najpevnejšia knižná väzba)

Maloobchodná cena: 498 Kč / 19,80 €

 

množství CZK * EUR * ušetříte
25 - 99 ks 349 13,86 30 %
od 100 ks 329 13,07 34 %
od 200 ks 319 12,68 36 %
od 300 ks 309 12,28 38 %
od 400 ks 299 11,88 40 %
od 500 ks 289 11,49 42 %
od 600 ks 279 11,09 44 %
od 700 ks 269 10,70 46 %
od 800 ks 259 10,30 48 %
od 900 ks 249 9,90 50 %
* Ceny v tabuľke sú uvedené za jednu knižku a vzťahujú sa na objednávky z Českej republiky a zo Slovenska.

 

Objednat knihu »

 


ABC Music v.o.s.

korešpondenčná adresa a prevádzka:
Nedvědovo náměstí 140/13 (budova ZŠ, bočný vchod)

147 00 Praha 4 – Podolí
Česká republika

Skype: abcmusic
Tel.: +420 241 411 944

aladin@abcmusic.cz | www.abcmusic.cz/aladin-sk

 

Copyright © 2017 ABC Music v.o.s. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.

website by » papaguy.net

  späť hore