Aladinova kouzelná lampa

Aladinova kouzelná lampa - kniha, učebnice, písanka, omalovánka

 

 

Aladinova kouzelná lampa

... vánoční dárek pro všechny děti,

ale se zápletkou!

 

limitovaná edice pro školy

 

Objednat knihu »

 O knize


Aladinova kouzelná lampa

 

Vítejte na stránkách publikace Aladinova kouzelná lampa. Jak již z názvu vyznívá, jedná se o knížku pro děti. Je to však kniha neobvyklá, neboť obsahuje také elementy (funkce a výhody) učebnice, písanky a omalovánky. Vedle pohádky totiž v knize najdete další tři hlavní části: úkoly ve formě dotazů a úvah, dramatizaci a scénář.

S touto netradiční koncepcí bude učitel schopen materiál nejen přednést, ale i uchopit myšlenku tak, aby se žák dokázal seznámit s postavami a vcítit se do nich, což mu umožní lepší porozumění čtenému textu, a v neposlední řadě zmotivovat žáka k lepšímu vztahu ke knize jako takové.

Sáhodlouhý písemný popis knížky a jejích výhod je ale na čtení nudný a zřejmě by ho v dnešní době plné spěchu a moderních technologií ani nikdo nedočetl do konce, a proto, abychom „drželi krok“, jsme pro vás – učitele, vychovatele a rodiče – připravili stručné video, jež vám publikaci nejen osvětlí a znázorní, nýbrž i přiblíží názory na ni ze strany pedagoga i žáka.

 

Krátký spot o knize

 

Proč knihu jako dárek, a navíc se zápletkou?

Nyní je namístě vysvětlit, co se skrývá v tom, že se jedná o dárek se zápletkou. Dárek jako takový, zejména vánoční, není nic tak zvláštního. Většinu rodičů, ale i učitelů, možná překvapí fakt, který zjistila Česká školní inspekce (ČŠI) minulý rok, a to při své inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/16. Překvapil totiž i nás, vzdělávací a didaktický institut specializující se ve čtenářské gramotnosti. Dovolte nám citovat pár zajímavostí ze zveřejněné tematické zprávy ČŠI ze dne 25. listopadu 2016, konkrétně ze žákovské ankety:


Hodnocení čtení v hodinách
DOTAZ: Zamysli se nad čtením při hodinách českého jazyka a literatury.
ODPOVĚĎ: Učitel mi dává číst zajímavé věci. (51 %)
ODPOVĚĎ: Při čtení myslím na něco jiného. (41 %)


Sebehodnocení
DOTAZ: Jak ti jde čtení?
ODPOVĚĎ: Když je kniha zajímavá, je mi jedno, jak je obtížná na čtení. (85 %)


Vztah ke čtení
DOTAZ: Co si myslíš o čtení?
ODPOVĚĎ: Měl/a bych radost, kdyby mi někdo dal knihu jako dárek. (69 %)


Výše uvedené procentní hodnoty hovoří samy za sebe, a proto většinu z vás nepřekvapí, že jedním z doporučení ČŠI ve zmíněné tematické zprávě je „podporovat pedagogy ve využívání efektivních metod a strategií umožňujících rozvoj čtenářské gramotnosti a posilovat pozitivní vztah žáků ke čtenářství“.

Toto doporučení je samozřejmě důležité i z jiných důvodů, než jakými jsou výsledky žákovské ankety. Na mezinárodní konferenci „Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)“ pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v září 2014 jsme se od vědců dozvěděli, že od roku 2004 došlo k nárůstu počtu dětí s SPU (specifickými poruchami učení – např. dyslexie) z 3–4 % na 10–12 % a že přibližně polovina dětí v České republice čte bez porozumění.

 

No ale co ta zápletka, ptáte se?

Věděli, či tušili jste, že většina dětí si přeje knihu jako dárek? Dejte jim jako dárek Aladinovu kouzelnou lampu, ale až na konci ledna, a to při příležitosti předávání pololetního vysvědčení. Žáček si přijde k tabuli pro vysvědčení a spolu s ním dostane od paní učitelky či pana učitele tuto knížku, nebo si dárečky můžete rozdat později a třeba budete mít hned ten slavnostní den trochu času i chuť si pohádku spolu přečíst. Nebo ji necháte dětem k přečtení doma o prázdninách – je jen na vás, jak si to sami zorganizujete.

Výhodou této knihy – jejíž jazyk lahodí uchu, ilustrace oku a obsah pohladí po duši – je také to, že jsme její rozměr udělali záměrně pro tuto příležitost – tj. je trošku větší než vlastní vysvědčení, aby si ho děti mohly do knížky bezpečně uložit jako do desek. Samozřejmě že tato „zápletka“ bude pro školy představovat menší zádrhel – půjde nejenom o to se s rodiči domluvit na zakoupení lednového dárečku v předvánočním období, ale učinit tak se všemi rodiči, neboť pochopitelně nemůžeme přistoupit na situaci, kdy dáreček dostane třeba jen polovina třídy, protože ostatní rodiče nebyli ochotní ho pořídit. Učitelé si tudíž mezi sebou musí domluvit jednotný postup ve školách a následně také s rodiči. K tomu vám, pevně doufáme, dopomůže nejen výše uvedené video o knížce, ale také její recenze od renomované umělecké osobnosti (vizte níže), včetně těchto internetových stránek.

Po prázdninách, v průběhu druhého pololetí, pak učitelé mohou knížku využít jako jednu z aktivit pro vyučování čtení s porozuměním, pro čtení se správnou intonací, čtení s přednesem nebo pro přípravu divadelního představení na konec školního roku atd. Zde si dovolíme zakončit výstižným citátem z rozhovoru s panem profesorem Jaroslavem Provazníkem z Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU): „Tím, že žáci mají příležitost podílet se na tvorbě inscenace, učí se pracovat v týmu na společném díle a učí se dokončovat práci, získávají povědomí o tom, co je to kompozice, pronikají do zákonitosti výstavby divadelního tvaru, poznávají při praktické činnosti, jak funguje divadlo, jaké prostředky používá, jak vzniká jevištní postava, mají příležitost k hlubšímu porozumění uměleckému textu a – v případě, že se skupina a učitel rozhodnou, že svou inscenaci předvedou ostatním – učí se vystupovat na veřejnosti, překonávat zábrany, zvládat trému, převzít zodpovědnost za svěřený úsek práce, nést zodpovědnost za společné dílo a ideálně také reflektovat svou práci a práci druhých. Což jsou všechno schopnosti a dovednosti, které jsou pro život více než užitečné.“ 1


1 Rodriguezová, V. (2014) Dramatická výchova má ve škole své místo. Komenský, 138 (3), pp. 5–9. Brno: MU. ISSN 0323-0449.

 

Proč jde o limitovanou edici?

Tomu tak je z několika důvodů, ale ty hlavní jsou:

  • vydavatelství a nakladatelství pro nás představují vedlejší činnost (a proto jsme schopni knížku vydat pouze v takovém nákladu, o jaký bude ze strany škol zájem);
  • spotřebitel si často neuvědomuje, že při tisku knih se vždy musí počítat s určitým procentem zmetkovosti, kterou ani přísné výstupní kontroly nejsou schopny 100% odstranit, což pro vydavatelství ve výsledku znamená finančně náročný proces reklamace;
  • v neposlední řadě také proto, že z hlediska distribuce by individuální prodej této knížky byl pro tak nárazovou akci (= pololetní vysvědčení) kapacitně neúnosný, nezvládnutelný a znamenal by její značné cenové navýšení; již mnoho let používáme určitý model distribuce učebnic do škol, který je osvědčený (a tím, že knížku nabízíme přímo školám, vynecháme zprostředkovatele, čímž se vyhneme jejímu dalšímu zbytečnému prodražení).

 

Objednat knihu »

 


Recenze knihy

 

Zdeněk Zelenka

scenárista a režisér

více informací »

 

Svůj první film, který byl určen výhradně dětskému publiku, jsem natočil v roce 1985 a musím říct, že tehdy jsem ani netušil, do jak specifické tvůrčí oblasti vstupuji. Už při psaní scénáře jsem si uvědomil, že dítě není malý dospělý a že je s ním tudíž nutno rozmlouvat skrze umělecké dílo jiným způsobem než s divákem o generaci či generace starším. Byl jsem proto velmi zvědav, jak si s touto specifickou rozmluvou poradí autoři projektu Aladinova kouzelná lampa, který, jak jsem záhy pochopil, není určen pouze k pasivnímu vnímání, ale předpokládá i aktivní účast dítěte. Za velice sympatický a potřebný považuji již samotný nápad přimět dítě, aby prostřednictvím tohoto projektu aspoň na čas opustilo svět pasivního vnímání reality, tedy svět, ve kterém komunikuje s ostatními lidmi především přes obrazovku počítače či malého displeje mobilního telefonu, svět, kde kontakt i s jeho vrstevníky probíhá zejména přes SMS či nejrůznější sociální sítě. Je to paradoxní, ale v době, ve které má technika výrazně pomáhat komunikaci mezi lidmi, žijí lidé a děti obzvláště čím dál více ve společenské izolaci, v osamění. Vzhledem k této situaci považuji tedy touhu autorů publikace po návratu dítěte k hravosti, pocitu sounáležitosti s ostatními a v neposlední řadě ke znovuoživení nádherného světa fantazie v dětské mysli za úžasnou, potřebnou a hlavně velice originální.

 

 

Aladinova kouzelná lampa     Recenze – tisková verze (.pdf)

 


Fotogalerie - ukázky z knihy

 

Kniha Aladinova kouzelná lampa je bohatě doplněna obrázky od ilustrátorky Ruixi Guo. Formát knihy je větší A4; papír je tužší, recyklovaný, v přírodní barvě, se stoprocentním podílem druhotné vlákniny; vazba je šitá, tvrdá, nepoškrabatelné lamino; váha circa 550g.

 

Aladinova kouzelná lampa Aladinova kouzelná lampa Aladinova kouzelná lampa Aladinova kouzelná lampa

 

Objednat knihu »

 


Objednávka

 

Školy bychom zde rádi upozornili, že aby nám tiskárna byla schopná vyhovět (neboť z důvodu lednové distribuce musí být celý náklad vytisklý již před vánočními svátky),

objednávky od škol musíme obdržet nejpozději
do neděle 3. prosince 2017


a každá objednávka musí být zaslaná pomocí on-line objednávkového formuláře. Po zaslání objednávky do pondělí 20. listopadu vám bude automaticky vygenerována faktura se standardní splatností do 4 týdnů; po 20. listopadu budou automaticky generované faktury se splatností nejpozději do pondělí 18. prosince 2017.

Balné a poštovné je zdarma.

CZ & SK – minimální objednávka je 25 kusů.

Zbytek světa – minimální objednávka je 50 kusů.

 

Doporučení školám
Toto doporučení je vhodné zejména pro školy menší (jako málotřídky) – vzhledem k distribučním nákladům (balné, poštovné, reklamace) na tyto (ale i ostatní) školy apelujeme, aby se při menších objednávkách spojily s jinou školou (nebo i více školami) v blízkém okolí. Pakliže spojíte svou objednávku s objednávkou jiné školy, vaší spřátelené, obdržíte množstevní slevu (viz tabulka níže).

Díky množstevní slevě bude výrazně nižší cena publikace přitom výhodná pro rodiče žáků s horším sociálně-ekonomickým zázemím. Dle výsledků studie OECD z roku 2012 je u takových žáků dvakrát vyšší pravděpodobnost, že si ve vzdělávacím procesu, při naplňování vlastního vzdělávacího potenciálu, povedou hůře než ostatní. Doufáme proto, že v takových případech budou ředitelé škol vstřícní a v rámci možností školy takovým žákům alespoň částečně finančně pomohou, aby i tyto děti byly oceněny dárkem na vysvědčení.

Bonus! Jako poděkování za vaši objednávku Aladinovy kouzelné lampy, i za veškeré úsilí s tím spojené, dostanete od nás totožnou slevu pro objednávku vyučovací pomůcky Destičky s písmeny, která bude platná až do konce tohoto školního roku, tedy 30. června 2018; tj. objedná-li si škola například 400 kusů, obdrží slevu 40 % nejenom na knihu, ale i na nezbytnou vyučovací pomůcku (a to do stejného počtu kusů!) pro prvňáčky na další školní rok.

Extra bonus! Navíc budete moci tuto slevu kombinovat i s jinými slevami, které mohou být v tu dobu pro vyučovací pomůcky na našem webu platné.

 


Aladinova kouzelná lampa

Aladinova kouzelná lampa

Napsali PaedDr. Mária Navrátilová a MgA. Martin Sochor, Ph.D.
Ilustrovala Ruixi Guo.
Do slovenštiny přeložila PaedDr. Ingrid Čierna.
Redigovali Mgr. Monika Jiskrová, Peter Newman, MEd, Mgr. Tereza Pavézková a PhDr. Jiří Pešička.
Odborné konzultace poskytli prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., a prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Jazykovou kontrolu provedl doc. PhDr. František Štícha, CSc.
Recenzoval režisér Zdeněk Zelenka.

ISBN: 978-80-87722-11-4
Formát: větší A4
Váha: circa 550g
Papír: tužší, recyklovaný, v přírodní barvě, se stoprocentním podílem druhotné vlákniny
Vazba: šitá, tvrdá, nepoškrabatelné lamino (nejpevnější knižní vazba)

Maloobchodní cena: 498 Kč / 19,80 €

 

množství CZK * EUR * ušetříte
25 - 99 ks 349 13,86 30 %
od 100 ks 329 13,07 34 %
od 200 ks 319 12,68 36 %
od 300 ks 309 12,28 38 %
od 400 ks 299 11,88 40 %
od 500 ks 289 11,49 42 %
od 600 ks 279 11,09 44 %
od 700 ks 269 10,70 46 %
od 800 ks 259 10,30 48 %
od 900 ks 249 9,90 50 %
* Ceny v tabulce jsou uvedeny za jednu knížku a vztahují se na objednávky z České republiky a ze Slovenska.

 

Objednat knihu »

 


ABC Music v.o.s.

korespondenční adresa a provozovna:
Nedvědovo náměstí 140/13 (budova ZŠ, boční vchod)

147 00 Praha 4 – Podolí
Česká republika

Skype: abcmusic
Tel.: +420 241 411 944

aladin@abcmusic.cz | www.abcmusic.cz/aladin

 

Copyright © 2017 ABC Music v.o.s. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.

website by » papaguy.net

  zpět nahoru