Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
        :: nabídka


Vítejte na stránkách ABC Music® v.o.s.,
instituce akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 5363/2018-1



Krásný rok 2021

Semináře i Letní školu lze hradit z ŠABLON na čtenářskou gramotnost a inkluzi.


Činnost naší vzdělávací instituce zahrnuje:

 
SEMINÁŘE » DRAMATICKÁ VÝCHOVA A PSANÍ

Programy akreditované MŠMT ČR – č. 385/2018-1-3


„Psaní ve výtvarné výchově aneb jak uchopit kličkované písmo“

Obsah a cíl:
Semináře na téma využití prvků výtvarné výchovy a rytmizace při nácviku psaní se realizuje v jednom samostatném bloku. Jedním z cílů je osvojení vhodných metod a postupů pro rozvoj grafického projevu žáků s využitím prvků výtvarné výchovy a rytmizace. Semináře jsou akreditované. Osvědčení je možno získat po absolvování celého semináře, tzn. po 4 hodinách výuky.

Cena: Kč 800 / 32 EUR
(4 vyučovací hodiny)



„Dramatický prvek ve vyučování aneb jak na básničku“

Obsah a cíl:
Semináře na téma využití dramatického prvku ve výuce se realizuje v jednom samostatném bloku. Jedním z cílů je osvojení vhodných metod a postupů pro rozvoj interpretace a dramatizace textů. Semináře jsou akreditované. Osvědčení je možno získat po absolvování celého semináře, tzn. po 4 hodinách výuky.

Cena: Kč 800 / 32 EUR
(4 vyučovací hodiny)



» TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ

» ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - ŹÁDNÝ VOLNÝ TERMÍN K DISPOZICI




LETNÍ ŠKOLU pro PEDAGOGY      


VYUČOVACÍ POMŮCKY

UČEBNICE

NÁPRAVNÝ PROGRAM


KONFERENCE


KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE SK

PROJEKTY


VÝCHOVU LEKTORŮ a/nebo KOORDINÁTORŮ

VYDAVATELSTVÍ a NAKLADATELSTVÍ





Copyright © 2021 ABC Music v.o.s. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.