ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
        :: nabídka


Vítejte na stránkách ABC Music v.o.s.,
instituce akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 33 401/2011-25

Činnost naší vzdělávací instituce zahrnuje:


PROJEKTY

» Metodika Sfumato – výchova lektora pro podporu čtenářské gramotnosti"
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0126, který je financován ESF a státním rozpočtem ČR


» Aplikace nové metody rozvoje čtenářské gramotnosti žáků základních školSEMINÁŘE (metodika „Sfumato ® “)

PaedDr. Mária Navrátilová PaedDr. Mária Navrátilová

Paní doktorka Navrátilová má více než pětatřicetileté pedagogické zkušenosti; původním povoláním je operetní zpěvačkou a učitelkou se zaměřením hudebně-dramatickým, s úzkou specializací v oblasti nápravy nezpívajících a špatně čtoucích dětí (reedukace čtení).

Po absolvování gymnázia v roce 1972 a střední pedagogické školy v roce 1977 zahájila v roce 1979 studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila s vyznamenáním a v roce 1986 pak úspěšně obhájila svou doktorskou práci, jejímž předmětem bylo využití hudebně dramatické výchovy na prvním stupni základní školy.

Krátce poté si začala ověřovat a aplikovat různé metody, které vyvinula v předcházejícím období při své práci učitelky klavíru a zpěvu, včetně techniky Splývavé čtení, jež začala formulovat v roce 1974 jako učitelka mateřské školy v přípravném ročníku. Dále pak jako lektorka speciálních kurzů, ustavená Ministerstvem kultury, pracovala nejen s dětmi, ale začala také obhajovat své výsledky před širokou pedagogickou a rodičovskou veřejností, před odborníky z oblasti pedagogiky i psychologie.

Na doporučení předního světového psychologa v České republice, profesora Zdeňka Matějčka, aplikovala svoji novou metodiku v prvním ročníku ZŠ po dobu 11 let, aby prokázala účinnost a efektivitu této metody učení čtení na výsledcích svých žáků v organizačních podmínkách školství.

V tomto období také navrhla a realizovala projekt ABC Music na základě inkluzívního vzdělávání. Jednalo se o první soukromou základní školu svého druhu (základní škola s mateřskou a jeslemi) v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice a po dobu pěti let byla její ředitelkou. Ve školním roce 1993/94 byla s Petrem Martínkem finalistou prvního ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky – „Zlatý Ámos“.

Dr. Navrátilová pořádá od konce 80. let semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na kterých seznamuje účastníky s metodikou čtení Sfumato. Je členkou řady organizací včetně Mezinárodní asociace pro amatérské umění (ARTAMA), České společnosti „Dyslexie“ a České hudební společnosti.

:: interview


<< zpět


LETNÍ ŠKOLU pro PEDAGOGY      


KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE SK      

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1317/2013-KV
Garant: PaedDr. Ingrid Čierna / 0948530370


VYUČOVACÍ POMŮCKY

UČEBNICE - www.sfumato.cz

KONFERENCE


CENTRUM pro NÁPRAVU ČTENÍ


VÝCHOVU LEKTORŮ a/nebo KOORDINÁTORŮ

Copyright © 2015 ABC Music v.o.s. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.