Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
        :: nabídka


Vítejte na stránkách ABC Music® v.o.s.,
instituce akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 5363/2018-1


Startujeme dvouletý akademický projekt ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou

Zapojte se do výzkumného projektu!

Vážení rodiče, je Vaše dítě v současné době žáčkem 1., 2., 3., nebo 4. třídy prvního stupně základní školy (včetně domácího vzdělávaní)? Má problémy ve čtení? Prošlo již (anebo projde do konce školního roku) vyšetřením v PPP (pedagogicko-psychologická poradna)? Byla u něho diagnostikovaná SPU (specifická porucha učení) v oblasti čtení? Je/bude mu poskytována nějaká speciální péče?

Semináře i Letní školu lze hradit z ŠABLON na čtenářskou gramotnost a inkluzi.


Činnost naší vzdělávací instituce zahrnuje:

 
SEMINÁŘE
Revoluční metodika čtení „Sfumato“

pro učitele a ředitele základních a mateřských škol,
školní inspektory, specialisty z pedagogicko-psychologických poraden,
dyslektických center, a ostatní zájemce

ČTENÍ „SFUMATO “ – „SPLÝVAVÉ ČTENÍ “
aneb
ČTENÍ PRO VŠECHNY DĚTI

Metodika „Sfumato – Splývavé čtení “ uvádí problematiku hlubokou, náročnou; přesto ti, kteří absolvují tento první seminář, mohou aplikovat do své pedagogické práce veškeré základní informace, postupy a návody tak, aby u dětí nevznikaly špatné návyky, jak tomu dosud bylo u každé metodiky (vždy počítala s chybou čili později také s reedukací čtení !).

Každé dítě má právo naučit se číst plynule a s porozuměním. Každé dítě se může naučit plynule číst, neboť existuje metodika, která to každému dítěti umožní.(červen 2005)

PaedDr. Karel Tomek
ředitel odboru předškolního, základního
a zákl. uměleckého vzdělávání, MŠMT

Čtení s porozuměním je ukryto v rychlosti zpracování CNS. Dosud žádná metodika neumožnila dítěti volit své vlastní tempo učení čtení.

Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání“), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň!

Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). Dítě musí projít intonačním vývojem tak, že se naučí tvarovat a barvit hlas při dodržování hygienických požadavků. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat. Technický základ a intonační vývoj musí být doplněn o prožitek při učení hlásek (písmen). A nejen to! Pokud učíme dramatizaci čteného textu, interpretaci, nelze kvalitních výsledků docílit bez toho, aniž by dítě neprošlo dramatickým prožitkem v reálném prostoru!

Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. ...s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.(březen 2003)

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
dětský psycholog, Psychiatrické centrum Praha
odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie„Splývavé čtení “ je pro všechny děti,
neboť všechny děti mají zrak, sluch a hlas!

PaedDr. Mária Navrátilová
autorka metodiky<< zpět | čtenářské desatero | čitateľské desatoro | reference


LETNÍ ŠKOLU pro PEDAGOGY      


VYUČOVACÍ POMŮCKY

UČEBNICE

NÁPRAVNÝ PROGRAM


KONFERENCE


KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE SK

PROJEKTY


VÝCHOVU LEKTORŮ a/nebo KOORDINÁTORŮ

VYDAVATELSTVÍ a NAKLADATELSTVÍ

Copyright © 2020 ABC Music v.o.s. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.