POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...
        :: o nas


Instytucja ABC Music założona została pod koniec lat 80.-tych minionego stulecia, jeszcze w czasach totalitaryzmu. Jej nazwa całkowicie oddawała przedmiot prowadzonej działalności (muzyka, wychowanie dramatyczne, śpiew).

Później, w latach 90.-tych, istniała jako pierwsza tego typu prywatna szkoła (żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa) w byłej Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej (później w Republice Czeskiej). Zakres jej działalności uległ wyraźnemu poszerzeniu (np. o logopedię, języki obce, reedukację czytania). Zmiany idące w tym kierunku podyktowane były wynikami najnowocześniejszych badań w zakresie pedagogiki elementarnej. Konieczna stała się weryfikacja tych wyników w codziennej praktyce pedagogicznej w jak najszerszym zakresie.

Nowe dziesięciolecie, stulecie i tysiąclecie przyniosły kolejną zmianę, chociaż nadal pozostajemy spółką prowadzącą działalność w zakresie edukacji. Nadal organizujemy specjalistyczne kursy, szkolenia oraz podejmujemy inne działania edukacyjne, wliczając w to działalność lektorską, publikacyjną oraz wydawniczą.

Nasza organizacja posiada Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach (akredytacje), wydane przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej pod nr 27 986/2011-25-546, oraz Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Słowackiej pod nr 2274/13766/2006/228/1, do realizowania programu w dziedzinie dalszego dokształcania pracowników pedagogicznych (DDPP):

projekt „Sfumato ® – Spływające czytanie ® czyli czytanie dla wszystkich dzieci“.

Seminaria (warsztaty) dotyczą rewolucyjnego podejścia do kwestii nauki czytania:

  • nowej metodyki czytanie „Sfumato“ (czyli „Spływające czytanie“) 1
    - stworzenie podstaw do poprawnej techniki czytania (jednym z atrybutów jest płynność);


  • interpretacji osiągnięć czytelniczych – „Zmagania z wierszykami“
    - stworzenie podstaw do rozwoju intonacyjnego i elementu dramatycznego;


  • pomocy naukowych & materiałów muzyczno-dramatycznych
    - tylko dla nauczania początkowego; bajki muzyczne (Małe Musicale Dziecięce).


Aktualnie projekt dokształcania kadry pedagogicznej w ramach UE realizowany jest (w pierwszej fazie) w Republice Czeskiej, w Polsce, Austrii, Niemczech, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz na Słowacji (a w drugiej i trzeciej fazie przewidziano realizację w skali ogólnoeuropejskiej i światowej).
1 O autorce – proszę kliknąć tutaj.


Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.