POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...
        :: oferta


Witamy na naszych stronach internetowych.
Działalność instytucji kształcącej ABC Music obejmuje:


WARSZTATY (metodyka „Sfumato ®“)
I. „Spływające czytanie“
II. „Zmagania z wierszykiem“

PaedDr. Mária Navrátilová PaedDr. Mária Navrátilová

Dr Navrátilová ma ponad czterdziestoletnie doświadczenia pedagogiczne. Jest ekspertem w nauczaniu czytania na poziomie elementarnym oraz reedukacji czytania metodą czytania „ Sfumato ® “ (metodyka Sfumato), w skład której wchodzą elementy muzyczno-teatralne.

Gimnazjum ukonczyla w 1972 roku, a nastepnie Wydział Pedagogiczny na Wyzszej Uczelni w 1977 roku. W 1979 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Charles (Wydział Pedagogiki), ktore ukończyła z wyroznieniem i tytułem Magistra Pedagogiki na Uniwersytecie Hradec Králové. W 1986 roku pomyślnie obroniła pracę doktorską, której przedmiotem było wykorzystanie elementów wychowania muzycznego i dramatycznego w klasach 1 – 5 szkół podstawowych.

W swojej pracy zawodowej skupiła się głównie na zastosowaniu i badaniu różnorodnych form nauczania używajac techniki gry na fortepianie i śpiewu. Metodę czytania „ Sfumato ® “ zaczęła wdrażać od 1974 roku, najpierw jako przedszkolanka w klasie przygotowawczej, a następnie już jako dyrektor pierwszej prywatnej Szkoły Podstawowej ABC Music (skupiającej Przedszkole i Szkołę Podstawową) w ówczesnej Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej. Tam opracowała oraz zrealizowała projekt kształcenia inkluzywnego. Przez pięć lat była dyrektorką w.w. szkoły. W ramach szkolnictwa podstawowego metodę Sfumato stosowała przez 11 lat.

Od końca lat osiemdziesiątych, dr Navrátilová prowadzi warsztaty dokształcające dla pedagogow oraz innych zainteresowanych, na których zaznajamia uczestników z metodyką Sfumato.

Jest członkiem wielu organizacji, między innymi Czeskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Česká pedagogická společnost) oraz Czeskiego Zwiazku Dysleksji (Česká společnost „Dyslexie“).

<< poprzednie


SZKOŁĘ LETNIĄ dla PEDAGOGÓW  KONFERENCJĘ KRAJOWĄ Z UDZIAŁEM MIĘDZYNARODOWYM (28.11.2007r.)


POMOCE NAUKOWE

KSZTAŁCENIE LEKTORÓW i/albo KOORDYNATORÓW

WYDAWNICTWO

Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.