POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...
        :: nabídkaVítejte na stránkách ABC SFUMATO s.r.o.
Nabízíme Vám následující vzdělávací programy:


 
SEMINÁŘE – Sfumato® (Splývavé čtení®)
Všechny semináře lze hradit ze Šablon na čtenářskou gramotnost a inkluzi.
Pokud chcete vyučovat metodikou Sfumato v 1. ročníku ZŠ, je z důvodu správné interpretace metodiky nezbytně nutné absolvovat základní seminář a následně i letní školu s praktickým výcvikem.


Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb čtení pro všechny děti – základní prezenční seminář

 

PSANÍ ve VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ aneb JAK VYZRÁT NA KLIČKOVANÉ PÍSMO - seminář

 


EFEKTIVITA METOD ČTENÍ - webinář (on-line)

 
Programy akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 7560/2021-5-182

POPIS AKCE

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA» Obsah a cíl semináře:
NOVINKA ROKU 2024
Od ledna 2024 ředitelé škol rozhodují o volbě metod prvopočátečního čtení a psaní.

Webinář je doplněn o videozáznamy z výuky. Získáte tak ucelený obraz o technikách čtení a psaní, odbornou představu o elementární výuce na prvním stupni, abyste mohli zodpovědně rozhodovat, jakou metodou by se měli žáci ve školách učit číst a psát (týká se i problémových žáků, dětí cizinců, bilingvních žáků).

Při správně zvolené technologii se výrazně snižují projevy SPU čtení a psaní, jak dokázal výzkum JU ČB 2020-2022. Prevence výskytu specifických poruch učení už nemusí být na vaší škole utopií.


TERMÍN: 20.02.2024 (úterý)
ČAS: od 13:00 do 15:00 hod.


LEKTORKY:
Mgr. Iva Ondráčková, Mgr. Lenka Felcmanová


» Ceník:
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
První přihlášený z dané organizace uhradí 500 Kč / 20 EUR; každý další přihlášený z dané organizace hradí 200 Kč / 8 EUR. V přihlášce proto vyplňte počet účastníků z dané organizace.


» Storno podmínky semináře:
  • 20% z ceny – odhlášení účastníka 15-7 dnů před začátkem
  • 50% z ceny – odhlášení účastníka 6-4 dny před začátkem
  • 100% ceny – odhlášení účastníka 3-0 dnů před začátkem


» Kontakt:

Jana Pliešovská
Tel.: +420 601 379 855
E-mail: reditel@abcmusic.cz» Dokumenty:Letní škola pro pedagogy

 

Metodika Sfumato® ve výuce na 1. stupni ZŠ

 Aktuálně:

POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o.
S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.

AKREDITACE - novela zákona č. 563/2004 Sb.
Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Školení je možné i nadále hradit ze šablon.Další nabídka:


 
PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE A VEŘEJNOST
 
PREZENTACE – SOUKROMÉ AKCE

VYUČOVACÍ POMŮCKY

UČEBNICE

NÁPRAVNÝ PROGRAM


KONFERENCE


KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE SK

PROJEKTY


VÝCHOVU LEKTORŮ a/nebo KOORDINÁTORŮ

VYDAVATELSTVÍ a NAKLADATELSTVÍCopyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.