POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...
        :: oferta


Witamy na naszych stronach internetowych.
Działalność instytucji kształcącej ABC Music obejmuje:


WARSZTATY (metodyka „Sfumato ®“)
I. „Spływające czytanie“
II. „Zmagania z wierszykiem“


SZKOŁĘ LETNIĄ dla PEDAGOGÓW  KONFERENCJĘ KRAJOWĄ Z UDZIAŁEM MIĘDZYNARODOWYM (28.11.2007r.)

Instytucja kształcąca ABC Music, akredytowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej RC pod nr. 19 107/05-25, oferuje pod hasłem

„Pierwsza szkoła – Pierwsze miasto – Pierwsze państwo
bez niepoprawnie czytających uczniów“

w ramach (ONZ)
Dekady piśmienności 2003 – 2012
w aktualnym roku szkolnym w 1. półroczu


Nadzwyczajną konferencję krajową z udziałem międzynarodowym
(tłumaczone do języka polskiego)


Temat: Efektywna dydaktyka nauczania początkowego

Zdobędą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jaką metodę czytania wybrać?
 • Dlaczego dzieci opuszczają literki – głoski?
 • W jaki sposób osiągnąć bezbłędnego czytania?
 • W czym tkwi czytanie ze zrozumieniem?

  Przeznaczono dla: nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli szkół specjalnych, specjalnych pedagogów, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, inspekcji szkolnych, wydziałów pedagogiki na uniwersytetach, instytucji pedagogicznych, doradcy szkolnych, instytutów doradztwa pedagogiczno- psychologicznego, krajowych instytucji ds. dalszego kształcenia oraz kolejnych specjalistów i osób zainteresowanych.

  termin: 28 listopada (środa)
  miejsce: MSMiKF RC, Karmelitská 7, Praga 1 (link do mapki)
  czas: 8.00 – 16.30
  opłata konferencyjna: 15 EUR
  zgłoszenia należy przesłać do: 31.10. 2007

  treść i cel: efektywna dydaktyka nauczania początkowego; wystawa materiałów metodycznych; metoda inkluzywna jako rozwiązanie; Dziesięć zasad czytelnika; związki między przedmiotami w ramach RPN

  :: program
  :: zaproszenie
  :: MŠMT ČR

  zgłoszenie wiążące ::


 • POMOCE NAUKOWE

  KSZTAŁCENIE LEKTORÓW i/albo KOORDYNATORÓW

  WYDAWNICTWO

  Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Disclaimer.                          
  ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.