POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...
        :: oferta


Witamy na naszych stronach internetowych.
Działalność instytucji kształcącej ABC Music obejmuje:


WARSZTATY (metodyka „Sfumato ®“)
I. „Spływające czytanie“
II. „Zmagania z wierszykiem“

Rewolucyjna metodyka czytania „Sfumato“

WAŻNA INFORMACJA


dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli,
inspektorów szkolnych, specjalistów z poradni
psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków dysleksji
oraz innych zainteresowanych


CZYTANIE „SFUMATO ®“ - „ SPŁYWAJĄCE CZYTANIE ® “
czyli
CZYTANIE DLA WSZYSTKICH DZIECI

Metodyka „ SFUMATO – Spływające czytanie“ przytacza problematykę bardzo skomplikowaną; jednakże osoby, które absolwują ten kurs mogą w swojej praktyce pedagogicznej aplikować wszystkie podstawowe informacje, metody i instrukcje w taki sposób, by u dzieci nie pojawiały się niestosowne nawyki, jak temu było do tej pory w przypadku każdej metodyki (zawsze liczono się z błędami!!!)

Każde dziecko ma prawo nauczyć się czytać płynnie i ze zrozumieniem. Każde dziecko może nauczyć się czytać płynnie, istnieje bowiem metodyka, która umożliwi to każdemu dziecku.(czerwiec 2005 r.)

PaedDr. Karel Tomek
Dyrektor Działu kształcenia przedszkolnego
podstawowego i podst. artystycznego MSMiKF

Czytanie ze zrozumieniem skryte jest w szybkości opracowywania przez centralny układ nerwowy. Do tej pory żadna metodyka nie umożliwiła dziecku wybrać swoje własne tempo nauki czytania.

Metodyka „Sfumato“ zaliczana jest do dziedziny myślenia inkluzywnego (wychowanie i kształcenie inkluzywne), tzn., że obejmuje indywidualne podejście i uwzględnianie różnic i szczególności wiekowych. Dziecko jest uważne, skoncentrowane i aktywne jednocześnie!

Przy nauce za pomocą techniki czytania Spływającego nie występuje zjawisko tzw. podwójnego czytania, dziecko czyta płynnie i ze zrozumieniem, jednocześnie z punktu widzenia fizjologii kształtowane jest „podłoże“ do poprawnego oddychania i umieszczenia tonu w jamie ustnej (wszystkie metodyki do tej pory stosowały przy ekspozycji głoski techniki deklamacji i wytwarzały niestosowne nawyki frazowania oddechu - mowa ludzka jest śpiewna). Dziecko musi przejść rozwojem intonacyjnym w taki sposób, by nauczyć się kształtować i zabarwiać głos jednocześnie dotrzymując wymagania higieniczne. Doskonale rozróżnia długie i krótkie samogłoski, nauczy się starannie artykułować. Techniczna podstawa i rozwój intonacyjny musi być uzupełniony o przeżycie przy nauce głosek (liter). I nie tylko! O ile uczymy dramatyzacji czytanego tekstu, interpretacji, nie można osiągnąć dobrych wyników bez przeżycia dramatycznego dziecka w realnej przestrzeni.

Technika Spływającego czytania jest w zasadzie rewolucyjna. ...z pocieszeniem mogę powiedzieć, że w niej nie znalazłem nic, co by w jakiś sposób nie zgadzało się z nowoczesnymi informacjami naukowymi z dziedziny neuropsychologii i psychologii rozwoju. Wręcz odwrotnie, na ile sam mogę to ocenić, bardzo sympatyczna jest jej zasada kompleksowego podejścia do początkowej fazy nauki czytania... Rozróżnia doskonale postać dźwiękową i graficzną wyrazów, udoskonala umiejętność wyrażania się, przynosi czytanie ze zrozumieniem, na które świat czeka już od 150-ciu lat. Podzielmy się z dziećmi o radość z czytania.(marzec 2003 r.)

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
psycholog dziecięcy, Centrum Psychiatryczne Praga
gwarant oraz członek honorowy Czeskiego towarzystwa Dysleksji„ Spływające czytanie “ jest dla wszystkich dzieci,
bowiem wszystkie dzieci mają wzrok, słuch i głos!
<< krok z powrotem | dziesięć zasad czytelnika | referencje


SZKOŁĘ LETNIĄ dla PEDAGOGÓW  KONFERENCJĘ KRAJOWĄ Z UDZIAŁEM MIĘDZYNARODOWYM (28.11.2007r.)


POMOCE NAUKOWE

KSZTAŁCENIE LEKTORÓW i/albo KOORDYNATORÓW

WYDAWNICTWO

Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.