POZOR ZMĚNA FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ
ABC MUSIC v.o.s. v roce 2024 změnila svůj název a svou právní formu na ABC SFUMATO s.r.o. S tímto krokem souvisí i změna fakturačních údajů. Kompletní aktuální údaje naleznete v sekci kontakty.
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Učíme děti správně číst,
psát a poznávat svět...
        :: oferta


Witamy na naszych stronach internetowych.
Działalność instytucji kształcącej ABC Music obejmuje:


WARSZTATY (metodyka „Sfumato ®“)
I. „Spływające czytanie“
II. „Zmagania z wierszykiem“

Akredytacja MSMiKF RC – nr 27 986/2011-25-546
Akredytacja MSz RS – nr 2274/13766/2006/228/1

Ilość godzin: 4 (jeden dzień)

Projekt „Sfumato – Spływające czytanie czyli czytanie dla wszystkich dzieci“


Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

               w związku z przystąpieniem do UE zostały poszerzone możliwości współpracy w dziedzinie dokształcania pedagogów. Od maja 2003 r. w całej Europie realizowany jest projekt pn. „Spływające czytanie“. Seminaria przeznaczone są zwłaszcza dla nauczycieli nauczania początkowego i nauczycielki w przedszkolach, pedagogów pracujących w szkołach specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dla innych osób zainteresowanych tą problematyką.

Oferta dotyczy stworzenia podstaw poprawnej techniki czytania * (ćwiczenia fonematyczne i trudności z nimi już w wieku przedszkolnym), w której można wykorzystywać metody zwykle stosowane w szkołach (bez względu na język nauczania).

Jedna z zalet stosowania techniki Spływającego czytania oraz kroków metodycznych polega na tym, że uczniowie z objawami dysleksji mogą całkowicie włączyć się do procesu nauczania z pozostałymi uczniami. Dzięki stworzeniu poprawnych podstaw technicznych u dzieci nie występuje zjawisko podwójnego czytania, poprawia się pisemna forma przepisywania oraz pisania pod dyktando, uczniowie czytają ze zrozumieniem a interpretacja tekstu jest głośna i dramatyczna.

Po zapoznaniu się z materiałami prosimy o zaprezentowanie danego tematu nauczycielom nauczania początkowego w Państwa placówce i o przysłanie Państwa oświadczenia (zgłoszenia wiążącego). Ze względu na konieczność przygotowania harmonogramu czasowego seminariów odbywających się w pozostałych krajach prosimy o przysłanie zgłoszenia przed upływem wskazanego terminu.

NA ZAKOŃCZENIE: Przynieść coś nowego, podzielić się tym, przyjąć coś, jest również pewnego rodzaju próbą charakteru. Zaznajomienie się z tą techniką czytania stworzy do pewnego stopnia pedagogom i psychologom możliwość interpretacji własnych uczuć, które będą odczuwać, będą poszukiwać odniesienia do tego, co wykracza poza nie.

Poprzez identyfikację istoty poprawnego czytania, tzw. Spływającego czytania, wchodzimy do historii pedagogiki, ponieważ zwracamy się ku nowemu początkowi, ku nowej nadziei. To dobrze, że żyją wśród nas ludzie, którzy przez wszystkie „szaleństwa“ powracają do pierwotnego znaczenia słów Jana Amosa Komenskiego i odkrywają do tej pory niepostrzegane powiązania.


Polecamy Państwu skorzystanie z niepowtarzalnej okazji i dołączenie do nas (przecież czytanie to alfa i omega całego uczenia), tego Państwu życzymy!

mgr Monika Jiskrová
metodyk ABC Music v.o.s.
gwarant programu
„ Spływające czytanie “* O autorce – proszę kliknąć tutaj.

Więcej informacji i referencji – proszę kliknąć tutaj.SZKOŁĘ LETNIĄ dla PEDAGOGÓW  KONFERENCJĘ KRAJOWĄ Z UDZIAŁEM MIĘDZYNARODOWYM (28.11.2007r.)


POMOCE NAUKOWE

KSZTAŁCENIE LEKTORÓW i/albo KOORDYNATORÓW

WYDAWNICTWO

Copyright © 2024 ABC MUSIC / ABC SFUMATO s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.