Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ÈESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
        :: oceny i uwagi
Z. Lochmanová
t³umaczenie


J. Novák
t³umaczenie


J. Jandová
t³umaczenie


S. Ĝeháková
t³umaczenie


Z. Kudrnová
t³umaczenie

Z. Matìjèek
t³umaczenie


J. Podhajská
t³umaczenie


H. Kneslová
t³umaczenie


J. Èerná
t³umaczenie


R. Kypta
t³umaczenie


Z. Hrnèárová
t³umaczenie


M. Jarczyk

Z. Hudáková
t³umaczenie

ȊI (ÈR)
t³umaczenie


£. Kokotek

t³umaczenie

G. Fajková

t³umaczenie

PF PU Prešov

t³umaczenie

ŠŠI (SK)

t³umaczenie

J. Novotná

t³umaczenie

VÚP Praha

t³umaczenie

J. Harazinová

t³umaczenie

Z. Juhásová

t³umaczenie

Z. Knížatová

t³umaczenie

A. Sakalová

t³umaczenie

MŠMT ÈR

t³umaczenie

PF TU Liberec

t³umaczenie

ȊI (ÈR)

t³umaczenie

Z. Kubešová

      Wyniki pracy – proszê kliknıĉ tutaj.

      Pañstwa uwagi bêdı mile widziane. Proszê kliknıĉ tutaj.Copyright © 2023 ABC Music v.o.s. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.